ŠKOLY, SOCIÁLNÍ PRACOVNÍCI

Cílem je usnadnit Vám práci s žáky běžných i speciálních škol, a klienty s různou mírou podpory. Jde zejména o zlepšení soustředění, zklidnění problémového chování, využití multisenzorického prostředí, místností snoezelen a koutků, praktické tipy a pomůcky pro rozvoj smyslů a zlepšení kognitivních funkcí.

K dispozici jsou jak akreditované kurzy tak i školení,  vzdělávání a konzultace na míru v těchto oblastech:

 • 1
  Práce se smysly a prostředím
  Multisenzorické prostředí snoezelen, úlevové koutky, funční pomůcky.
 • 2
  Rozvoj kongnitivních funkcí
  Paměť, pozornost, rozhodování, prostorová orientace. Verbální a neverbální komunikace. Kritické myšlení, formativní hodnocení.
 • 3
  Práce s emocemi, mezilidské vztahy, typologie osobnosti prakticky
  Stres management u sebe i druhých. Co se skrývá za problémovým chováním, komunikace, nastavení hranic.
 • 4
  Klíčové kompetence a kariérní poradenství, talenty a silné stránky
  Osobní rozvojový plán, vize a cesta k cíli. Prezentace. Chyba jako zdroj.
 • 5
  Teambuilding, typologie osobnosti v týmu, techniky práce s klienty a komunikace
  Aktivity pro podporu týmové spolupráce. Hodnocení a zpětná vazba.
 • 6
  Time management, projektový management, cíle a akční plány
  Vše, co potřebujete k řízení sebe i leadershipu k vedení týmu.

PŘEHLED AKREDITOVANÝCH PREZENČNÍCH KURZŮ (některé i online)

Podívejte se,  jaké kurzy pro vás máme připravené. Akreditace MPSV, MŠMT- DVPP je uvedena u každého kurzu zvlášť. Přihlásit se můžete přímo u vzdělávací agentury.  

aktuální termíny všech kurzů    přehled online kurzů 

Jak zastavit vnitřní „brebentění“ ? Jak zaměřit svoji pozornost na tady a teď? Mindfulness pomáhá ke kvalitnímu zvládání emocí, redukci stresu, zmírnění sebekritiky.. Je součástí duševní hygieny prevence syndromu vyhoření.
8 vyučovacích hodin
Praktické postupy a pomůcky ze smyslové stimulace a konceptu multisenzorického prostředí pro školky a školy. Pomioc pro žáky s problémy s pozorností, ADHD, PAS ad. ve společném vzdělávání v běžných školách.
8 vyučovacích hodin
Snoezelen_bílá_Akropolis
- co je multisenzorické prostředí snoezelen, přístupy, metody a techniky práce v něm s různými cílovými skupinami, praktické ukázky a zážitkový workshop..
8 vyučovacích hodin
- typy místností, prvky zařízení dle potřeb cílových skupin, snoezelen koutky. Ukázky pomůcek pro stimulaci smyslů, relaxaci a práce s nimi.. Zážitková snoezelen jednotka
8 vyučovacích hodin

STRUKTUROVANÉ JEDNOTKY SNOEZELEN

Lektorka : Dagmar Mega
- pokročilý jednodenní kurz - sestavení snoezelen jednotek, stanovování cílů dle potřeb žáků/klientů dle přístupu snoezelen. Inspirace na nové náměty, praktické ukázky i videoukázky. Sestavení vlastní jednotky s odborným komentářem .
8 vyučovacích hodin
Dvoudenní úvodní kurz snoezelen o jeho využití, neurofyziologických východiscích i o uplatnění Snoezelenu v práci s vybranými cílovými skupinami.
16 vyučovacích hodin
Kurz navazuje na kurzy Snoezelen I Úvod do tématiky a Snoezelen II Snoezelen v praxi nebo jiné adekvátní kurzy. Věnuje se využití témat a stanovení cílů ve snoezelen.
8 vyučovacích hodin
Metody kariérového poradenství pro ZŠ, SŠ, ŠD, SVČ. Mapování silných stránek žáků prakticky a zážitkově. Jak poskytnout podporu a zpětnou vazbu..
8 vyučovacích hodin
Kariérové poradenství není jen o kariéře. Pomáhá k odkrytí a pojmenování talentů a učí, jak je podporovat a rozvíjet od nejmenších dětí po velké .
16 vyučovacích hodin

NAPIŠTE NÁM

Zajímají vás bližší informace nebo individuální nabídka kurzu přímo vám na míru? Napište mi a společně sestavíme kurz, který vás posune o krok dál.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů

CO ŘÍKAJÍ NAŠI ZÁKAZNÍCI

U paní Dagmar Mega jsem absolvovala tři kurzy - Úvod do práce s klienty v multisenzorickém prostředí (snoezelen), Strukturované jednotky snoezelen – multisenzorické prostředí pro rozvoj smyslového vnímání a pozornosti a Tvorbu multisenzorického prostředí (snoezelen) a pomůcky pro rozvoj smyslů. Již první setkání s Dagmar Mega mě utvrdilo v tom, že jsem si kurz vybrala správně. Vždy nás přivítala energická, pozitivně naladěná, usměvavá lektorka, která nejen miluje svou práci, ale také ji skvěle prezentuje, díky čemuž odcházíte z kurzu s pocitem, že nic není nemožnéJ Její přednes je profesionální, odborný, přesto srozumitelný, často vtipný, prokládaný bohatou zkušeností z praxe. Nebojí se podělit o již vymyšlené tématické hodiny v multisenzorické místnosti, sami jsme si mohli vyzkoušet přímo během kurzů strukturovanou jednotku, která byla velice obohacující a inspirativní. Návštěvníkům kurzů dává lektorka také prostor pro dotazy, debaty, sdílení. Multismyslovou místnost máme v organizaci velice dobře vybavenou, ale velice málo využívanou. Po absolvování těchto třech kurzů jsem přestala přemýšlet nad tím, zda dělám něco dobře nebo špatně a rovnou jsem se pustila do práce. A hnacím motorem je právě paní Dagmar Mega. Nyní dokáži lépe využít pomůcek pro rozvoj smyslového vnímání, ale nejen draze koupených, ale také jednoduše pořízených či vyrobených, naučila jsem se klienty v tematických hodinách nezahlcovat pomůckami, hudbou…. Odměnou jsou spokojeni, ale někdy i trochu nespokojeni klienti (breptové). Multismyslová místnost je kontrolovaný prostor, tudíž místo, kde se klienti cítí dobře, ale také díky novým podnětům vycházejí ze své bezpečné zóny. Pracuji s klienty, kteří mají těžké zrakové vady a píchnutí se o trn šípků při tématu „Podzim“ není nic, o co by člověk podruhé stál, ale tito lidé by se o něj nikdy ani nepíchli nebo si to už nepamatují….přesto si o těchto zážitcích ještě dlouze povídají a to si myslím, že je cílem multisenzorického prostředí – bezpečnost, silný zážitek, rozvoj smyslového vnímání a celkové obohacení jak Vašich klientů, tak Vás samotných. Kurzy Dagmar Mega vřele doporučuji, určitě se Vám nestane, že v půlce kurzu usnete nebo se budete nudit
Gabriela RomanováSociální pracovník/lektor sociální rehabilitace Kafira o.p.s., středisko Frýdek-Místek
Zúčastnila jsem se kurzů zaměřených na Snoezelen místnost ve středisku Akropolis v Uherském Hradišti a 2x ve Zlíně. Setkání s paní Dagmar bylo velmi příjemné a hlavně přínosné pro mou další práci. Teoretická část kurzu byla jasná a srozumitelná, doplněná videoukázkami a praktickými příklady. Velmi cenné a inspirativní byly konkrétní příklady a doporučení k pořízení nebo koupi konkrétních pomůcek, hudebních nástrojů, vůní apod. Paní Dagmar všechny dotazy ochotně a srozumitelně zodpověděla. V praktické části kurzu jsme si vyzkoušely, jak vytvořit strukturovanou hodinu a prožily jsme si ukázkovou jednotku v multisenzorické místnosti Snoezelen. Byl to úžasný zážitek. Moc děkuji a těším se na další setkání.
Jindra KučeříkováZákladní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury
Reference z kurzu Mgr. Dagmar Mega k tématice využití snoezelen a pomůcek pro rozvoj smyslů v Centrum Orion, z.s. - školení pro pracovníky zařízení Na Vašem školení nás velmi zaujalo, jak dokážete propojit praxi s „plány spolupráce" , dokážete popsat práci s klientem do plánů (Snoezelen, aktivizační činnosti s klienty..), nastavit cíl a čeho všeho si u klientů všímáte.. Zkrátka to, jak o klientech přemýšlíte. Proto bychom chtěli pokračovat v návazné školící akci " Individuální plánování, aneb jak převést praxi do plánu", kterou pro nás připravíte na míru.
Bc. Gabriela Hrobařovásociální pracovníce, Centrum Orion, z.s.