OBJEVTE SKRYTÝ POTENCIÁL - NÁSTROJE KARIÉRNÍHO PORADENSTVÍ PRO PRÁCI S ŽÁKY  

Objevte skrytý potenciál – nástroje kariérního poradenství pro práci s žáky(akreditace MŠMT DVPP ŠABLONA II)

v době koronavirových opatření probíhá online

Lektorka: Dagmar Mega

Seznámíte se s metodami kariérového poradenství a postupy, které lze využít pro práci s žáky ZŠ, SŠ, ŠD a SVČ.

První část je věnována postupům a technikám pro mapování silných stránek žáků, dále na návazné práci na  sebereflexi a pojmenování jejich silných stránek. Posléze se věnujeme poskytování konstruktivní zpětné vazby jak při práci s jednotlivci tak v kolektivu. Seznámíme se s technikami, jak si žáci mají nastavit své cíle a využít své silné stránky pro naplánování vlastní cesty k jejich dosažení. Jde o poznání a posílení vlastních zdrojů, a umění poskytnout podporu.

Aktivity jsou vedeny prakticky a zážitkově. Jsou zahrnuta cvičení individuální i skupinové práce krátkého rozsahu, které lze přizpůsobit věku žáků.

Pořadájící organizace Zřetel, s.r.o.

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

9:00 - 13:00 online

Osobní štěstí i úspěch jde ruku v ruce s využíváním silných stránek.

Cena obvykle: 1540 Kč