fbpx

ÚVOD DO  PRÁCE V MULTISENZORICKÉM PROSTŘEDÍ

SNOEZELEN

Úvod do práce s žáky/klienty v multisenzorickém prostředí snoezelen (akreditace MPSV, MŠMT DVPP)

Lektorka: Dagmar Mega

Seznámíte se s možnostmi práce v multsenzorickém prostředí (snoezelen) uplatnitelné pro žáky MŠ, ZŠ běžných i speciálních i klienty v sociálních službách s různou mírou podpory ad.

Získáte náhled na klady tohoto podnětného a relaxačního prostředí a seznámíte se se základy a filozofií konceptu snoezelen, terapeutickým i pedagogicko podpůrným přístupem, průběhem snoezelen jednotky. Zařazeny jsou také praktické ukázky.

Součástí semináře je rovněž zážitkový vstup – ukázka snoezelen jako pedagogicko podpůrného přístupu v běžné škole či aktivizačních činnostech s klienty –, během něhož si prakticky ověříte vybrané techniky a principy multisenzorického přístupu.

Pořadájící organizace Zřetel, s.r.o.

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

8. 10. 2020 9:00-16:00, Olomouc
20.10. 20209:00-16:00, Zlín
22.10 2020 9:00-16:00, Ostrava
4. 11. 20209:00-16:00, České Budějovice
25.11. 20209:00-16:00, Brno
3. 12 20209:00-16:00, Praha
10.12.20209:00-16:00, Pardubice

Budete překvapeni, jak velký efekt má malá změna v zapojení smyslů!

Cena: 1 390 Kč