ÚVOD DO  PRÁCE V MULTISENZORICKÉM PROSTŘEDÍ

SNOEZELEN

Úvod do práce s žáky/klienty v multisenzorickém prostředí snoezelen (akreditace MPSV, MŠMT DVPP) 

Lektorka: Dagmar Mega

Seznámíte se s možnostmi práce v multsenzorickém prostředí (snoezelen) uplatnitelné pro žáky MŠ, ZŠ běžných i speciálních i klienty v sociálních službách s různou mírou podpory ad.

Získáte náhled na klady tohoto podnětného a relaxačního prostředí a seznámíte se se základy a filozofií konceptu snoezelen, terapeutickým i pedagogicko podpůrným přístupem, průběhem snoezelen jednotky. Zařazeny jsou také praktické ukázky.

Součástí semináře je rovněž zážitkový vstup – ukázka snoezelen jako pedagogicko podpůrného přístupu v běžné škole či aktivizačních činnostech s klienty –, během něhož si prakticky ověříte vybrané techniky a principy multisenzorického přístupu.

Pořadájící organizace Zřetel, s.r.o.

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

8 výukových hodinAktuálně jsou vypsány termíny online i prezenční. Přihlásit se můžete přímo u Zřetel,sro . Vyberete dle svého zaměření - pedagogické nebo sociální a vyhledejte zadáním názvu kurzu. V případě nejasností pište, volejte 🙂

Budete překvapeni, jak velký efekt má malá změna v zapojení smyslů!

Cena: dle místa konání kurzu obvykle 1790,- Kč