ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

pro neziskové organizace, rodinná a komunitní centra a další

Prvky multisenzorické prostředí a přístup snoezelen

jako inovativní program pro redukci stresové zátěže, podporu komunikace a inkluze

Potřebujete ve vašem centru svěží vítr? Upadá vaše pozornost, motivace, jste často vyčerpaní a přitom máte poskytovat podporu druhým?

Třeba by vám pomohl jiný pohled - nový přístup, ze kterého můžete těžit ve svých aktivitách, nabídnout ho vašim klientům a jako bonus být inovativní!

Pravděpodobně jste neslyšeli o snoezelen multisenzorických místnostech a koutcích.

Říkáte si, jak tento koncept využít pro rozšíření aktivit ve vašem centru. Je to relaxační i aktivizující prostředí nejen do škol, ale i do rodinných či komunitních center.

Díky snoezelen si můžete rozšířit nabídku nejen pro děti ADHD, osoby se specifickými potřebami,  ale i jako relaxační aktivity pro dospělé, veřejnost, firemní klientelu. Můžete pak příp. žádat o dotace z více zdrojů (MPSV, MZ..), budete lákavější pro vaše návštěvníky a o další krok napřed před konkurencí

Několik rodinných a komunitních center už snoezelen má. Nechte se inspirovat!

Jak snoezelen vypadá v praxi:

Říkáte si: "To je sice krásné, ale na to nemáme nikde prostor!" 🙂

 

Jenže tento koncept není jen o upraveném prostředí!

Vnáší nový přístup i do komunikace, zmapování potřeb klientů - prostě celou inovativní metodiku pro práci s klienty i pro vás osobně!

 

Můžete se s ním seznámit i na jednodenním kurzu, který zaměřím podle vašich potřeb. Mnozí pak tento přístup s mou podporou zahrnuli do více aktivit

.

Díky ucelenému vzdělávacímu programu budete mít připraveno vše, co je třeba pro začátek a k zavedení snoezelen přístupu do praxe.

 

Budete mít i kompletně připravené návrhy aktivit, propagační materiály, projektové záměry ad.

 

Můžete začít takřka ihned!

 • Po zmapování vašich potřeb vytvoříme strategii pro zavedení inovativních prvků do vašich programů nebo i dostupný návrh pro snoezelen koutek či místnost
  Buď projdeme jenom vaše stávající aktivity a doplníme je o individuální senzorický a emoční profil klientů, který je zkratkou k naplňování jejich potřeb i měřitelnost nebo i navrhneme pomůcky či úpravu prostředí, případně i snoezelen prostor. Nebojte! Není nutno tvořit ihned celou místnost, stačí koutek - vaše nabídka tím vysoko stoupne! A to nejen pro děti se specifickými potřebami, ale i pro širokou veřejnost, firmy.. Např. kroužek zmapování školní zralosti zážitkovou formou, trénování paměti a pozornosti zapojením smyslů.. ad.
 • Dá se začít s málem! Pro rozběh aktivit stačí pár pomůcek, nezbytné je však vědět, jak programy sestavit a prezentovat, vyjít z potřeb vašich návštěvníků a kroužky a workshopy nabídnout jejich jazykem :).
  Představte si, že za celý vzdělávací blok, know-how, sestavení jedinečné nabídky a neodolatelných aktivit přímo na míru vašich návštěvníků zaplatíte pouze 15% nákladů. Pro úhradu 85% z celkové částky lze čerpat dotaci z programu POVEZ - a to už se vyplatí, co říkáte? 🙂
 • Obsah vzdělávaní je zaměřen velmi cíleně podle vašich potřeb
  Vím, že každé centrum je specifické, každé má jiné zázemí, lidé v něm vycházejí z různých profesí, mají své preference.. S tím vším se počítá! Proto je program nastaven pro menší počet lidí, aby odborné vzdělávání mělo konkrétní výsledek v podobě realizovatelných aktivit ve vašem centru. Výsledek vás i vaše návštěvníky mile překvapí!

A další inspirativní rodinná a komunitní centra, kde už snoezelen mají a multisenzorické místnosti úspěšně využívají!

 

Proč vás mám vzdělávat právě já? 

 

Dagmar Mega

Založila jsem centrum Akropolis v Uh.Hradišti, kde tyto místnosti stále dobře slouží k radosti návštěvníků. Několik let jsem tuto neziskovnu vedla, zajišťovala fund-raising, psala projekty - místní i mezinárodní, měla kolem sebe úžasný tým skvělých lidí, kteří centrum nadále úspěšně rozvíjí. Procestovala jsem Evropu, abych získala inspirace a praktické tipy o využívání multisenzorických místností. Své vzdělání jsem si rozšířila i ve Švýcarsku, složila mezinárodní zkoušku ISNA s mezinárodním certifikátem MSE snoezelen. Co víc?

Mnoho let vedu akreditované kurzy s tématikou smyslového vnímání a nyní ráda předám maximum i vám. Vždy zdůrazňuji, že snoezelen je také o přístupu, respektu a podpoře! Smyslové vnímání je základ pro všechny naše činnosti. Proto stojí za to obohatit i naše každodenní aktivity o vědomé návyky a zavést podporu smyslového vnímání i našich programů, do komunikace a učení.

Vždy mám radost z každého nově vzniklého snoezelen koutku i místnosti, klidně i skromného a malinkého, protože výrazně zvýší kvalitu naší práce i služeb. A spokojenost návštěvníků snoezelenu je úplně nejvíc!

Následující ukázka vzdělávací modulu je speciálně připravena pro neziskové organizace, komunitní či rodinná centra, která mají zájem o snoezelen koutek nebo místnost. Tento program je obvykle rozložen do 7 - 8 dní po 6 hodinách (což je 8 vyuč. hodin denně.) 

POZOR! Pro pokrytí nákladů můžete využít program POVEZ II (85% ceny kurzu + náhradu ušlých mezd pro vaše zaměstnance), který administruje Úřad práce.

Obsah cíleně upravuji na základě vašich potřeb.

Příklad obsahu vzdělávacího bloku

 • 1
  Úvod do konceptu multisenzorického prostředí snoezelen
  Souvislosti mezi smyslovým vnímáním, kognitivními funkcemi (pozornost, paměť ad.), jejich vliv na komunikaci, odolnosti vůči stresu, jak rozpoznat smyslovou přecitlivělost, metody práce a přístupy dle konceptu snoezelen.
 • 2
  Volba aktivit pro dle potřeb cílové skupiny
  Analýza potřeb cílových skupin podle věku, diagnostikovaných specifik (ADHD, PAS, VD) prevence a aktivizace při neurodegenerativních onemocněních (Alzheimer, demence..) Co je senzorický a emoční profil.
 • 3
  Pomůcky pro rozvoj smyslů, analýza vaší cílové skupiny, praktické postupy
  Přehled pomůcek dle potřeb klientely, vlastní výroba pomůcek pro rozvoj smyslového vnímání a kognitivních funkcí.
 • 4
  Možnosti vytvoření senzorického prostředí ve vašem centru, návrh snoezelen místnosti nebo koutku
  Ukázky různých typů multisenzorického prostředí, variabilita, technická připravenost, návrh a úpravy prostředí centra, propojení s digitálními technologiemi ad.
 • 5
  Strukturované tématické jednotky snoezelen, atraktivní programy
  Přehled a volba témat dle potřeb cílových skupin. Charakter aktivit a návrh programů pro školky, školy, školní družiny, podpůrné skupiny ad. Relaxační a aktivizační programy pro dospělou klientelu.
 • 6
  Vytvoření nabídky, cenotvorba, fundraising, projektový management, dokumentace
  Zakotvení programů do nabídky centra, vizuál a oslovení cílové skupiny, využití SW a freewaeru CANVA, tvorba videí, prezentací PREZI, programové nabídky, nastavení a propojení sociálních sítí, platformy Pinterest ad.
 • 7
  Zavádění do praxe, zkouška a ověření nabytých znalostí a dovedností
  Zakomponování aktivit snoezelen do stálé nabídky centra, inkluzivní programy, praktické ověření a závěrečná zkouška

Vzdělávání lze realizovat  i v malém počtu osob přímo ve vašem centru.  Vše je na domluvě.

Cena celého programu závisí na počtu dnů, celkovém rozložení dnů a místě konání. Ráda vám zašlu cenovou kalkulaci.

Máte otázky? Stále si nejste jisti? To je v pořádku 🙂 Jsem tady pro vás. Napište! Těším se!

Kdo se moc ptá, moc se dozví a o to přece jde 🙂

Pokud si radši povídáte, jsem na tel. +420 605 273 426

Když vám telefon nezvednu, pravděpodobně konzultuji nebo školím a zavolám zpět hned, jak to půjde.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů

Máte zájem o kratší kurzy? Aktuální přehled najdete zde!

Můžete nahlédnout i do kurzu, který je hodně nápomocný rodičům a využívá právě tématiku snoezelen i smyslového vnímání Mami, tati vnímám jinak!   Kurz je ze záznamu, ale obdobný můžete nabídnout i prezenčně pro rodiče i děti u vás.

Chtěli byste párkrát do roka dostat přehled novinek a aktuálních termínů kurzů?