MINDFULNESS

PRO PEDAGOGY 

Mindfulness pro pedagogy (akreditace MŠMT)

Lektorka: Dagmar Mega

Umění být v přítomném okamžiku.

Jak zastavit vnitřní „brebentění“ ? Jak zaměřit svoji pozornost na tady a teď? Mindfulness pomáhá ke kvalitnímu zvládání emocí, redukci stresu, zmírnění sebekritiky ad. Je součástí duševní hygieny a slouží také jako prevence syndromu vyhoření.

Na kurzu si vysvětlíme, jak funguje náš mozek a vnímání. Zážitkové techniky se zapojením smyslů nás přiblíží k umění vědomé pozornosti. Krátké techniky můžete uplatnit také ve svých třídách při práci s žáky.

co je mindfulness, historie a význam
jak zaměřit pozornost na jednu věc, zapojení smyslů
rozdíl mezi myšlenkou a prožíváním, vnímání bez hodnocení a analyzování
vnímání těla a pohybu, práce s emocemi
rozpuštění negativních vzorců myšlení, vnímání chyb a nedostatků
oživení energie, kreativity, zvýšení odolnosti vůči stresu, zlepšení imunity

Kurz je veden prakticky a zážitkově.

Pořadájící organizace Scholaservis.cz.

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

jednodenní, prezenční kurz SCHOLASERVIS Prostějov

Osobní štěstí i úspěch jde ruku v ruce s využíváním silných stránek.

8 výukových hodin