PŘEHLED KURZŮ A SEMINÁŘŮ

 

Cílem vzdělávání je usnadnit Vám práci s žáky běžných i speciálních škol, a klienty s různou mírou podpory. Jde zejména o zlepšení soustředění, zklidnění problémového chování. Využívám pomůcky a postupy multisenzorického prostředí snoezelen a koučovací přístup.

Provedu vás procesem jak vytvořit smyslový a relaxační koutek nebo i celou místnost snoezelen,  praktické tipy a pomůcky pro rozvoj smyslů, zlepšení kognitivních funkcí a snadnější komunikaci.

Akreditované kurzy mají pevně stanovenou časovou dotaci a formu (prezenční a/nebo online), u ostatních kurzů je délka a forma výuky na domluvě.

TÉMATA KURZŮ, KTERÝM SE VĚNUJI

PRÁCE SE SMYSLY A PROSTŘEDÍM

Síla smyslů ve společném vzdělávání, 8hod, MŠMT DVPP, prezenční

Praktické postupy a pomůcky ze smyslové stimulace a konceptu multisenzorického prostředí pro školky a školy. Pomoc pro žáky s problémy s pozorností, ADHD, PAS ad. ve společném vzdělávání v běžných školách. Podrobný popis kurzu

Úvod do práce s žáky/klienty v multisenzorickém prostředí snoezelen, 8hod., MŠMT DVPP, MPSV, prezenční i online

Techniky práce v multsenzorickém prostředí (snoezelen) uplatnitelné pro žáky MŠ, ZŠ, běžných i speciálních , klienty v sociálních službách... Podrobný popis kurzu

Tvorba multisenzorického prostředí snoezelen a pomůcky pro rozvoj smyslů, 8hod., MŠMT DVPP, MPSV, prezenční i online

Jak vytvořit multsenzorické prostředí (snoezelen) a pomůcky pro rozvoj smyslů - pro MŠ, ZŠ, běžné i speciální... Podrobný popis kurzu

Strukturované, tématické jednotky snoezelen, 8hod., MŠMT DVPP, MPSV, prezenční i online

Jak sestavit jednotku, zaměříme se na cíle a přístupy - pedagogicko podpůrném i terapeuticky orientovaném - více tipů jak převést pozorování i výsledky do individuálních plánů žáků či klientů. Podrobný popis kurzu

Snoezelen 1 - úvod do MSE Snoezelen, 16hod., MŠMT, MPSV, prezenční

Techniky práce v multsenzorickém prostředí (snoezelen) uplatnitelné pro žáky MŠ, ZŠ, běžných i speciálních , klienty v sociálních službách..

Snoezelen 2 - prohlubující kurz, 16hod., MŠMT, MPSV, prezenční

Rozšiřující techniky práce v multsenzorickém prostředí (snoezelen) uplatnitelné pro žáky MŠ, ZŠ, běžných i speciálních , klienty v sociálních službách..

Kouzlo smyslové stimulace, 2hod., online

Zlepšit učení, paměť pozornost, zvládat emoce a reakce... Jak? Nejefektivnější cesta je skrze smysly a smyslové podněty! Jako rodič, pedagog, soc. pracovník, můžete využít jednoduché techniky Podrobný popis kurzu

Multisenzorické prostředí pro efektivní učení, 4hod.,MŠMT, online

Místnosti snoezelen jsou kouzelné ... Ale v běžné škole nebo ve třídě? Jde to! Pomůcky, drobné úpravy a prvky a výuka je příjemnější a účinnější. Zejména pro žáky se SPU, ADHD, PAS. Podrobný popis kurzu

Jak využít smysly pro lepší učení, 4hod., MŠMT, webinář

Problémy s pozorností u dětí? Motorický neklid? Přehnané reakce, které vám narušují výuku? Smyslovými podněty docílíte rychlé zklidnění nebo prodloužíte dobu udržení pozornosti.. Podrobný popis kurzu

KOGNITIVNÍ FUNKCE - PODPORA UČENÍ

O dětech pozorných a nepozorných, 4hod., MŠMT, prezenčně i online

Akreditovaný seminář "Jak pomoci dětem s poruchami pozornosti?" Podstata a příčiny nepozornosti/snížené koncentrace, specifika při práci s dětmi se SVP,…

Úvod do kritického myšlení, 8hod. MŠMT, prezenčně

Co je kritické myšlení? IQ není RQ - racionalitu lze trénovat. Pomáhá rozlišit klamy a iluze, kterým podléhá naše vnímání a rozhodování. Chrání nás před nekritickým přebíráním jiných názorů, umožňuje zachovat odstup a vytvořit si nový pohled. Kritické myšlení posiluje odolnost vůči propagandě a nepravdivým informacím.

Kreativita a jak ji zlepšit, 8hod., prezenčně

Jak zlepšit kreativitu? Kdy ji využít a kdy už přílišná kreativita působí problémy? Kreativita není jen o malování, je to také řešení problémů, nalézání nových postupů. Na kurzu se dozvíte jak kreativitu probudit a jak trénovat, jakou roli hraje typ osobnosti. Pravá a levá mozková hemisféra - levá logická a pravá kreativní? Mýty a fakta. Kreativita a stres.

Jak pracovat s pozorností, 8hod. i 4hod., prezenčně i online

co je pozornost, druhy pozornosti, jak ji podpořit smyslovými podněty. Náměty na činností pro rozvoj pozornosti, prodlužování doby udržení pozornosti, Specifika práce s cílovými skupinami ADHD, PAS, SPU atd., Prostor na diskuzi, dotazy

Cviky na propojení levé a pravé mozkové hemisféry, 8hod., prezenčně i videokurz ze záznamu

Pomůže v oblastech koordinace, senzomotorika, pravolevá orientace, zkřížená lateralita.. Zlepší prostorovou orientace, rychlost reakcí i kreativitu. Podrobný popis kurzu

Mozek v akci - Trénink kognitivních funkcí, 8hod., prezenčně i videokurz ze záznamu

Soubor cviků pro lepší pozornost, paměť, rozvoj logického uvažování a myšlení, prostorové orientace i verbálních dovedností. Naučíte se krátké aktivity pro osvěžení výuky dle učební látky, umožní vyjít vstříc různým potřebám žáků - nadaným dětem, i dětem se SVP. Podrobný popis kurzu

EMOCE, MEZILIDSKÉ VZTAHY, TYPOLOGIE OSOBNOSTI

Mindfulness pro pedagogy, 8hod., MŠMT, prezenčně

Jak zastavit vnitřní „brebentění“ ? Jak zaměřit svoji pozornost na tady a teď? Mindfulness pomáhá ke kvalitnímu zvládání emocí, redukci stresu, zmírnění sebekritiky.. Je součástí duševní hygieny prevence syndromu vyhoření. Podrobný popis kurzu

Mentální odolnost - Jak pracovat pod tlakem a nevyhořet

Pracovní tempo a neustálé změny na nás kladou čím dál vyšší nároky. To vede k přetížení, únavě, rezignaci a někdy až k syndromu vyhoření. Ne vždy můžeme výrazně změnit vnější okolnosti, určitě ale můžeme ovlivnit náš přístup k nim. Jak lépe čelit stresu? Vyzkoušíte si techniky,, které pomohou vám i dětem ve výuce, i při jednání s dospělými.

Relaxační a uvolňovací techniky pro pedagogy, 6hod., MŠMT, prezenčně i online

Techniky pro pedagogy, ale i děti a žáky. Světelné, zvukové efekty a přítmí jako prostředky relaxace…

Wellbeing prakticky - jak jej vytvářet, 8hod., prezenčně

Stále pracujeme na dobré atmosféře ve třídách, v kolektivu, ale ne vždy se daří. Co ovlivňuje pohodu – emoce, vztahy, respekt, prostředí, úspěch a tvoření. Techniky pro redukci stresu, čím stres u různých typů osobností vzniká, porozumění potřebám lidí s ADHD, PAS ad.

Jak zvládat emoce u sebe i u dětí, 4hod. i 8hod., prezenčně i online

Jak podpořit rozpoznání emocí i proces autoregulace? Multisenzorické prostředí a přístup dle konceptu Snoezelen nám může tento proces usnadnit.

NÁSTROJE KARIÉRNÍHO PORADENSTVÍ, SILNÉ STRÁNKY

OBJEVTE SKRYTÝ POTENCIÁL - KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ (MŠMT DVPP ŠABLONA)

Metody kariérového poradenství pro ZŠ, SŠ, ŠD, SVČ. Mapování silných stránek žáků prakticky a zážitkově. Jak poskytnout podporu a zpětnou vazbu..

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ PRO UČITELE ZŠ (MŠMT DVPP)

Kariérové poradenství není jen o kariéře. Pomáhá k odkrytí a pojmenování talentů a učí, jak je podporovat a rozvíjet od nejmenších dětí po velké.

TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE, KOMUNIKACE

Výjezdová školení s programem, teambuildingy

Podpora dobré atmosféry ve škole zejména v období změn, reaorganizace a během náročných obdobích

Komunikace dle typologie osobnosti v týmu, 8hod.i 16hod., prezenčně

Skupinová práce s koučovacím přístupem pro zlepšení spolupráce, uvolnění napjaté atmosféry

TIME MANAGEMENT, CÍLE A AKČNÍ PLÁNY, PROJEKTY

Time management dle osobnostního nastavení, 8hod., prezenčně

Techniky pro řízení času, jak stanovit své priority a změnit neprospěšné návyky a prokrastinaci. Naučíte se rozpoznat typ svůj i vašich žáků, neodkládat zahájení úkolů a dokončovat v termínu.

Jak správně stanovit cíle a kroky k jejich dosažení, 6hod. i 8 hod., prezenčně i online

Co jsou SMART cíle a jek je správně formulovat od malých dětí po dospělé, rozdíl mezi vizí, záměrem a cílem pro posílení motivace. Vyzkoušíte si několik technik pro dosažení cíle s využitím koučinku. Ukázky pracovních listů.

MÁTE ZÁJEM O BLIŽŠÍ INFORMACE? RÁDA VÁM JE ZAŠLU, STAČÍ VYPLNIT FORMULÁŘ

Proč právě já a moje kurzy?

Co vám mohu nabídnout?

Mgr. Dagmar Mega

Lektorka a koučka, zakladatelka rodinného centra, regionální konzultantka programů Erasmus+ a ESC
  • Mezinárodní certifikát snoezelen ISNA Švýcarsko
  • Multisenzory concept training Velká Británie
  • Trenér kognitivních funkcí. Cognitio ČR
  • Kouč neurolingvistického programování, akreditace MŠMT ČR, mezinárodní certifikát NLP EA
  • Kurzy a výcviky kariérového poradenství, mediační techniky, krizová intervence ad.
  • 15 let zkušenosti s využitím smyslových podnětů ve snoezelenu při práci s dětmi i dospělými
  • Lektorské dovednosti z akreditovaného vzdělávání pro pedagogy i inspirace ze stáží v zahraničí
  • Roky kurzů živých i online, plné pomůcek, praktických ukázek a videí, propojené s poznatky neurovědy
  • Ochotu odpovídat na vaše dotazy, hledat možnosti a sdílet zkušenosti
  • Radost z toho, co dělám 🙂

Nevybrali jste si? Nevadí - právě pro vás vytvářím kurzy na míru podle vašich potřeb!

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů

Chcete tu a tam zaslat zprávy o nově vypsaných termínech?