CO O NÁS ŘÍKAJÍ

FIREMNÍ ZÁKAZNÍCI

Mgr. Dagmar Mega s naším závodem spolupracuje od roku 2018. Jedná se o širokou škálu přednášek a konzultací určených našim zaměstnancům pro podporu psychické pohody a pomoc při řešení obtížných situací dle individuálních potřeb. Každoročně na našich závodech probíhají i Týdny bezpečnosti, kde Mgr. Mega zajišťuje poutavé přednášky na téma Posílení pozornosti v souvislosti s bezpečností a zdravím na pracovišti nebo Psychická pohoda na pracovišti coby prevence stresu, příznaků deprese a stresových zátěží. Programy na míru jsou pro nás všechny velmi pozitivní, stejně tak i lektorčina časová flexibilita a ochota přizpůsobit se náročnému provoznímu režimu naší výroby. Velmi kvitujeme její vstřícnost a příjemnou domluvu, do budoucna počítáme s další spoluprací a těšíme se na ni.
Kateřina HorákováAssistant for Technical section & Production Orkla Foods Česko a Slovensko
S Martou Ledinskou spolupracujeme již třetím rokem na programu Well-being pro naše zaměstnance. Oceňuji především její kreativitu při spoluvytváření projektu. Pro nás je kolikrát výzvou přicházet pořád s novými nápadmi jak zaujmout a oslovit zaměstnance. Marta oblasti zdravého životního stylu rozumí, nečeká na naši poptávku a poradí. Propojuje mysl s výživou a tento přístup oslovuje čím dál tím víc našich kolegů. Jídelníčky, články, živé workshopy... Těšíme se na další společné projekty.
Dana HrbkováHead of People operation Tesco ČR a.s.

POMÁHAJÍCÍ PROFESE

U paní Dagmar Mega jsem absolvovala tři kurzy - Úvod do práce s klienty v multisenzorickém prostředí (snoezelen), Strukturované jednotky snoezelen – multisenzorické prostředí pro rozvoj smyslového vnímání a pozornosti a Tvorbu multisenzorického prostředí (snoezelen) a pomůcky pro rozvoj smyslů. Již první setkání s Dagmar Mega mě utvrdilo v tom, že jsem si kurz vybrala správně. Vždy nás přivítala energická, pozitivně naladěná, usměvavá lektorka, která nejen miluje svou práci, ale také ji skvěle prezentuje, díky čemuž odcházíte z kurzu s pocitem, že nic není nemožnéJ Její přednes je profesionální, odborný, přesto srozumitelný, často vtipný, prokládaný bohatou zkušeností z praxe. Nebojí se podělit o již vymyšlené tématické hodiny v multisenzorické místnosti, sami jsme si mohli vyzkoušet přímo během kurzů strukturovanou jednotku, která byla velice obohacující a inspirativní. Návštěvníkům kurzů dává lektorka také prostor pro dotazy, debaty, sdílení. Multismyslovou místnost máme v organizaci velice dobře vybavenou, ale velice málo využívanou. Po absolvování těchto třech kurzů jsem přestala přemýšlet nad tím, zda dělám něco dobře nebo špatně a rovnou jsem se pustila do práce. A hnacím motorem je právě paní Dagmar Mega. Nyní dokáži lépe využít pomůcek pro rozvoj smyslového vnímání, ale nejen draze koupených, ale také jednoduše pořízených či vyrobených, naučila jsem se klienty v tematických hodinách nezahlcovat pomůckami, hudbou…. Odměnou jsou spokojeni, ale někdy i trochu nespokojeni klienti (breptové). Multismyslová místnost je kontrolovaný prostor, tudíž místo, kde se klienti cítí dobře, ale také díky novým podnětům vycházejí ze své bezpečné zóny. Pracuji s klienty, kteří mají těžké zrakové vady a píchnutí se o trn šípků při tématu „Podzim“ není nic, o co by člověk podruhé stál, ale tito lidé by se o něj nikdy ani nepíchli nebo si to už nepamatují….přesto si o těchto zážitcích ještě dlouze povídají a to si myslím, že je cílem multisenzorického prostředí – bezpečnost, silný zážitek, rozvoj smyslového vnímání a celkové obohacení jak Vašich klientů, tak Vás samotných. Kurzy Dagmar Mega vřele doporučuji, určitě se Vám nestane, že v půlce kurzu usnete nebo se budete nudit
Gabriela RomanováSociální pracovník/lektor sociální rehabilitace Kafira o.p.s., středisko Frýdek-Místek
Zúčastnila jsem se kurzů zaměřených na Snoezelen místnost ve středisku Akropolis v Uherském Hradišti a 2x ve Zlíně. Setkání s paní Dagmar bylo velmi příjemné a hlavně přínosné pro mou další práci. Teoretická část kurzu byla jasná a srozumitelná, doplněná videoukázkami a praktickými příklady. Velmi cenné a inspirativní byly konkrétní příklady a doporučení k pořízení nebo koupi konkrétních pomůcek, hudebních nástrojů, vůní apod. Paní Dagmar všechny dotazy ochotně a srozumitelně zodpověděla. V praktické části kurzu jsme si vyzkoušely, jak vytvořit strukturovanou hodinu a prožily jsme si ukázkovou jednotku v multisenzorické místnosti Snoezelen. Byl to úžasný zážitek. Moc děkuji a těším se na další setkání.
Jindra KučeříkováZákladní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury
Reference z kurzu Mgr. Dagmar Mega k tématice využití snoezelen a pomůcek pro rozvoj smyslů v Centrum Orion, z.s. - školení pro pracovníky zařízení Na Vašem školení nás velmi zaujalo, jak dokážete propojit praxi s „plány spolupráce" , dokážete popsat práci s klientem do plánů (Snoezelen, aktivizační činnosti s klienty..), nastavit cíl a čeho všeho si u klientů všímáte.. Zkrátka to, jak o klientech přemýšlíte. Proto bychom chtěli pokračovat v návazné školící akci " Individuální plánování, aneb jak převést praxi do plánu", kterou pro nás připravíte na míru.
Bc. Gabriela Hrobařovásociální pracovníce, Centrum Orion, z.s.