JAK PRACOVAT S POZORNOSTÍ NEJEN VE SNOEZELEN 

webinář

Jak často se setkáváte s rozptýlenou pozorností u dětí? Motorickým neklidem?  Smyslovými podněty docílíte rychlé zklidnění nebo prodloužíte dobu udržení pozornosti.. Chcete vědět jak?

Na tomto webináři se dozvíte:

  • co je pozornost, jaké máme druhy pozornosti,
  • náměty činností pro rozvoj pozornosti, prodlužování doby udržení pozornosti,
  • specifika práce s cílovými skupinami ADHD, PAS atd.,
  • prostor na diskuzi, dotazy.

Webinář vedu prakticky, s příklady z praxe, proto si připravte dotazy, ať získáte konkrétní náměty pro Vaši třídu,  klienty a děti, které potřebují pomoct, aby pro Vás i pro ně byla škola místem, kde jste rádi.

2 vyučovací hodiny + diskuze

TERMÍN KONÁNÍ

Přihlášky u organizátora 3lobit, o.z.

Zpracování smyslových vjemů má na naši pozornost a učení větší vliv, než mnohdy tušíme.