O NÁS

Společnost eydis, s.r.o. sdružuje odborníky a specialisty působící v oblasti vzdělávání: mozek - tělo - prostředí. Lektorům poskytujeme zázemí a společný růst a klientům vedle kurzů, workshopů a akcí také návazné produkty – tréningové aplikace, které Vám, Vašim klientům, zaměstnancům či dětem pomohou zůstat v kondici, poté co  jste absolvovali kurzy.

Eydis je jméno severské bohyně dobrého štěstí, také bohyně ostrova – ostrova poznání, chcete-li. Vystihuje to náš postoj k vědění. Bohyně ostrov chrání. Aby nám bylo dovoleno vstoupit na ostrov poznání a být šťastní a spokojení, je třeba odložit ego, sobecké záměry. Jen s pokorou a upřímností se lze dotknout božského a čerpat energii, vědění i sílu zdravého života.

Dagmar Mega

Zakladatelka společnosti, jednatelka, lektorka, koučka, konzultantka

Veškerý osobní rozvoj a pokrok vychází z celkové kondice - fyzické i psychické. Tělo i mozek jsou spojené nádoby a reagují na prostředí. Proto se na každé zadání dívám v souvislostech..

Postupuji od smyslů, vnímání, přes kognici - pozornost, rozhodování a komunikaci s ohledem na rozdílnost typů osobnosti, po úpravy prostředí, aby bylo v  souladu s našimi záměry a cíli.

Specializuji se na využití smyslů pro aktivizaci mozku - paměti, pozornosti i odolnosti vůči stresu. Jedním z mých stěžejních témat je multisenzorické prostředí snoezelen pro relaxaci, posílení mentální odolnosti a zlepšovácí kognitivní rezervy, což pomáhá zvládání stresu a předchází syndromu vyhoření. Vnímání těla a typologii osobnosti zohledňuji i v tématech komunikace, řešení konfliktů, efektivní komunikaci i pro zlepšování mezilidských vztahů.

Mnoho let jsem působila i jako kariérová poradkyně, provázela klienty při osobním i profesním rozvoji a byla jsem tak u mnoha jejich životních změn. Stále z těchto zkušeností čerpám při kurzech dalšího rozvojového poradenství. 

Vytvářím také teambuildingy spojené se vzděláváním. Ráda zařazuji zábavné prvky cvičení na propojování mozkových hemisfér, žonglování, hudební prvky a latinskoamerické rytmy, které čerpám z workshopů s Martou Topferovou, které jednak aktivizují mozek, ale také propojují týmy a baví.
 
Působím po celé ČR i v zahraničí. Ke smyslové stimulaci a tréninkům mozku jsem absolvovala stáže ve Velké Británii, Španělsku, Německu.. Ve Švýcarsku jsem získala mezinárodní certifikát snoezelen ISNA. Absolvovala jsem tuzemské i zahraniční výcviky koučinku, neurolingvistického programování a další.

V roce 2007 jsem založila neziskovou organizaci Akropolis, z.s. Součástí tohoto oblíbeného komunitního, vzdělávacího a rodinného centra je i komplex multisenzorických místností pro individuální a skupinové programy. Po osmi letech jejího vedení jsem její další směřování přenechala svému týmu, ale spolupracuji s nimi nadále externě.

Řadu let se věnují také neformálnímu vzdělávání a jako regionální konzultantka Domu zahraniční spolupráce při MŠMT ČR konzultiji projekty zahraničních stáží a projekty pro mládež, odborného vzdělávání i vzdělávání dospělých.

Ve volném čase svoji mentální i fyzickou kondici posiluji na dračích lodích.

"Spokojenost roste od základů. Dejme do pořádku své tělo a mozek, zapracujme na myšlení, upravme své prostředí, a změny k lepšímu pak půjdou mnohem snadněji."

DALŠÍ ČLENOVÉ TÝMU

Výživový specialista, lektor

Marta Ledinská

Jsem certifikovaný poradce pro výživu a suplementaci a odborný lektor v oblasti zdravého životního stylu. Již několik let přednáším a píšu odborné články exkluzívně pro TESCO a.s v České a Slovenské republice. Moje poradenství je založeno na celostním přístupu. Každý z nás je součástí přírody, jsme křehkou složkou celého ekosystému. Působí na nás kvalita vzduchu a vody, spánkový režim, emoční stres, kvalita stravy, úroveň pohybu, work-life balance, užívané léky atd. Není proto možné mezi námi a vesmírem vyčlenit konkrétní hranice a řešit problém jako dílčí části.

„Výživa je styl uvážování.“

Speciální pedagožka, garant práce ve snoezelenu, lektorka Hravého míčkování a Dětských a kojeneckých masáží.

Jana Fajmonová

Díky svému nemocnému synovi a „náhodě“ se dostala ke studiu Speciální pedagogiky. Při hledání možností podpory fyzického zdraví i psychického rozvoje nejen u vlastních dětí, rychle přinesla do života poznání, že tělo nelze odpárat od mysli a je potřeba najít způsob, jak podpořit komplexní, celistvý rozvoj lidského těla. V zařízení ZŠ speciální v Novém Jičíněpracuje již 27 let, vzdělává žáky primárně s mentálním, také se smyslovým, tělesným a kombinovaným postižením, včetně dětí s poruchou autistického spektra. Dokáže vyzdvihnout i malý úspěch a najít jedinečnost a výjimečnost u všech dětí. Stále hledá způsoby a možnosti, jak podpořit rodiče v jejich nelehké životní situaci. Prošla odbornými stážemi, školeních se zaměřením na rozvoj těla pomocí doteků. přednášela na konferencích, poskytovala Včasnou intervenci rodinám dětí se souběžnými vadami v prostředí Snoezelenu.

„Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.“

Technická funkčnost a vzhled webových stránek

Jitka Němcová

Mám ráda jít ve všem více do hloubky, všímám si detailů.  Vždy mě to táhlo něco organizovat. Byla a stále jsem "hodně zvědavá". Hledat řešení, najít proč a jak. A tohle vše my práce s webem nabízí. Někdy je to teda pořádná fuška dosáhnout, co chci vytvořit nebo najít cestu, která možná ještě ani není vymyšlená .. a ta výzva být kreativní! To je to  co mne dodává energii. Také překonávat překážky,  které vás dále posunují - na jiný level a otvírají vám nové obzory a možnosti. V neposlední řadě se ráda učím na první pohled i z oblastí, které jsou velmi od sebe různorodé. To mě ovšem poskytuje široký přehled a zároveň pokoru, že stále vím velmi málo. Dalo by se říct, že souzním s citátem "Vím, že nic nevím" 

„Někdy si technika dělá co chce, ale to já taky:-)“

Tvůrce obsahu pro sociální sítě a moderátorka fb skupiny

Petra Svobodová

Vůně její fantastické kávy probouzí i džina v lahvi, který veden její nekonečnou studnicí nápadů proniká do světa sociálních sítí, reals a instagramu, facebooku, a možná i vám vykouzlil i úsměv…

Petra_Svobodova_Mozek_a_Smysly_foto