Minikurz MOZEK a SMYSLY

Říkáte si, že některé děti jsou "jiné"? Nevíte, jak si jejich projevy chování vyložit? Jak je rozvíjet? Jak spolu souvisí smyslové vnímání s rozvojem jejich poznávacích (kognitivních) funkcí? Co ke svému vývoji potřebuje? Jaké prostředí k tomu může pomoci?

A že se i jako dospělí někdy cítíte "jinak" než lidé ve vašem okolí? Vadí vám některé ruchy, zvuky, blikání, pachy, oblečení, co ostatní ani nevnímají? Zajímá vás, čím to je, a co s tím?

Zvu Vás do minikurzu Mozek a smysly, kde na Vás čekají 3 videa v rozsahu cca 3x20 min. Co se v nich dozvíte?

1) Co je zóna komfortu, učení a stresu, že jsou tyto zóny pružné a váže se k nim tzv. senzorický profil, který když u dítěte nebo u sebe vypracuji, tak pomůže předejít nároš'čným situacím, stresu nebo i výbuchům vzteku. 

Jaký je rozdíl mezi krátkodobým a chronickým stresem, kdy vyvíjení tlaku může motivovat a  proč je setrvávání pod dlouhodobou zátěží škodlivé a zrádné.

Jaké cesty vedou k vytvoření trvalých návyků k posílení odolnosti vůči stresu a vybudování strategií, které nám a dětem pomohou k lepšímu překonání náročných situací - skrze mentální techniky a smysly

minikurz Mozek a smysly "jiní dítě"
smysly dítě

2) Jaká je síla smyslů, jejich důležitá role při rozvoji kognitivních funkcí a učení. Abychom měli dostatečnou výživu pro rozvoj mozku, potřebujeme vytvářet smyslové podněty všech 7 smyslů - tj. i těla a rovnováhy.

Co se skrývá za termíny hypersenzitivita, hyposenzitivita a jak se mohou projevovat v chování - proč se mohou běžným věcem bránit (jídlo, oblékání), a proč někdy do věcí více bouchají.

Proč je třeba mít vybudované strategie pro zpracování smyslových podnětů, a že když nedochází k souhře, tak to vede k nepozornosti, stresu, problémovému chování atd. 

Co je to zkřížená lateralita, a že cviky na propojování mozkových hemisfér nám vytváří nová synaptická spojení a vedou k lepší spolupráci mozkových center.

3) Co je multisenzorické prostředí snoezelen, které slouží k vytváření smyslových podnětů, aktivizaci a stimulaci mozku. Pomáhá ke zpracovávání smyslových podnětů a zklidnění.

Jak takové místnosti vypadají - příklady bílé a tmavé místnosti, jakých chyb se vyvarovat.

Co se ve snoezelen odehrává, jaké jsou principy práce. Co je třeba dodržet, aby efekt zklidnění a vytvoření nových synapsí fungovalo co nejlépe.

Jak vypadají snoezelen koutky a tématické relaxační místnosti, kde mohu využít přístup snoezelen, i když nemám vybavenou místnost.

snoezelen

Videa jsou úvodem do tématiky. Cílem je zdůraznit souvislosti mezi smyslovým vnímáním, rozvojem poznávacích (kognitivních) funkcí a projevy jeho chování v důsledku krátkodobých stresových reakcí. Tyto postupy a souvislosti platí jak pro lidi s různými specifickými potřebami tak i všechny ostatní.

Každý z nás máme smyslové vnímání jedinečné a je dobré mu porozumět!

Seznámíte se s mnoha termíny, které můžete slyšet v poradnách nebo od odborníků a objevují se při diagnózách ADHD, poruch autistického spektra, vývojových disfázií apod. Snažila jsem se o srozumitelný výklad podpořený zábavnými videjky z filmů a naučných dokumentů.

Minikurz pro Vás připravila Dagmar Mega - lektorka a koučka

KOLIK MINIKURZ STOJÍ?

Minikurz je ze záznamu. Videa si můžete pustit kdykoliv po dobu 6 měsíců. Cenu jsme nastavili přátelsky - "za kafe a za koláček" 🙂 

nyní za 99 Kč / 4,00 Eur

Po objednání a zaplacení Vám na Vámi uvedený email přijde odkaz na stránku v členské sekci, kde k němu budete mít přístup ještě následujících  6 měsíců.

Další rozšiřující kurzy k tomuto tématu jsou Jak rozhýbat mozekCviky na propojování hemisfér a rozvoj kreativity.

JEŠTĚ OTÁZKY?

Zeptejte se, co vás zajímá:

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů