Mezilidské vztahy na pracovišti – prevence konfliktů a řešení špatných vztahů

Mezilidské vztahy na pracovišti – prevence konfliktů a řešení špatných vztahů

Lektorka: Dagmar Mega

Program
• jak rozklíčovat příčiny špatných vztahů na pracovišti,
• specifika jednotlivých typů osobností, typy jejich jednání a komunikace,
• identifikace třecích ploch mezi jednotlivými typy pracovníků a možnosti reakce na situace hrozící konfliktem,
• nastavování pravidel v týmu,
• řešení špatných vztahů na konkrétních příkladech z praxe,
• možnosti řešení, co funguje pro předcházení konfliktům,
• jak si nenechat otrávit pracovními vztahy osobní život – praktické návody, diskuze.

Možnost vyplnění osobnostních testů s vyhodnocením (poznáte vlastní nastavení, vaše týmové role).

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

9:00–16:00

SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město